De tarieven van FYSIO Balink, Huijsmans & Hagenaars

Onderstaande tarieven gelden voor niet-gecontracteerde zorg. Wilt u weten of uw verzekeraar uw behandelingen vergoedt? Neem dan contact op.

Tarieven m.i.v. 1-1-2016

Screening

€ 14

Intake en onderzoek na screening

€ 42

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 42

Reguliere zitting

€ 29,50

Zitting manuele therapie

€ 41

Zitting kinderfysiotherapie

€ 43

Zitting bekkentherapie

€ 43

Zitting psychosomatische fysiotherapie

€ 41,50

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€ 54,50

Aan huis toeslag

€ 14,50

Telefonische zitting

€ 17,50

Uitgebreide verslaglegging

€ 47

Niet nagekomen afspraak

€ 29,50

Verbandmiddelen

€ 7,50

Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Reguliere zitting

Zitting manuele therapie

Zitting kinderfysiotherapie

Zitting bekkentherapie

Zitting psychosomatische fysiotherapie

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

Aan huis toeslag

Telefonische zitting

Uitgebreide verslaglegging

Niet nagekomen afspraak

Verbandmiddelen

€ 14

€ 47

€ 43,50

€ 30,75

€ 43

€ 43

€ 43

€ 43

€ 47

€ 14,50

€ 17,50

€ 47

€ 30,50

€ 7,50

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.